bài văn cúng tất niên

Văn mẫu cúng Tất niên

1_163313 Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh. Thông thường lễ Tất niên hay được tiến hành vào chiều 30 Tết. Tuy nhiên có những gia đình vì