bài văn cúng tết hạ nguyên

Mẫu văn cúng Tết Hạ Nguyên

anh-buoi-8 Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch hàng năm. Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa, những ngày này Thiên Đình cử thần Tam Thanh xuống