bài văn dùng để cúng lễ khai trương công ty

Bài văn cúng khấn cho ngày lễ cúng Khai trương công ty, cửa hàng….

ld-2-593417-1413022050 Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ, cùng chư Hương Linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội. Ý nghĩa: Theo