lư hương đồng

Ý nghĩa phong tục thắp hương đối với tính ngưỡng người Việt

thap-huong-ngay-mong-1-hang-thang-nen-chon-so-nen-huong-le-1656 Thắp hương với giá trị cao siêu như vậy mà bản thân cây hương không tỏa được mùi thơm thì thật đáng tiếc. Từ bao đời nay, nén hương đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam như một nét đẹp truyền thống, gần gũi và thiêng liêng. Tuy nhiên