tháng cô hồn của người việt

Những điều bạn nên biết về tháng cô hồn

kieng-ky-trong-ngay-mung-1-thang-co-hon-2 Bơi ngoài sông, ngoài biển cũng là một điều tối kỵ mỗi dịp tháng cô hồn. Ngạ quỷ thường sống ở nơi nhớp nhúa, ẩm ướt, do đó nếu bơi dễ gặp phải chúng, bị chúng kéo chân làm cho chết đuối. Người Việt xem tháng 7 là tháng cô hồn, dã quỷ. Hầu hết